AKTUALIZOVÁNO: Pomoc živnostníkům od vlády: Dotace, úvěry, ošetřovné a jiná ekonomická pomoc pro živnostníky a podnikatele

Vláda 26.3. schválila ošetřovné pro podnikající rodiče dětí do 13 let. 

Má být v maximální výši 424 korun na den, a to do částky 13 144 korun měsíčně. Podnikatelé o něj mají žádat na živnostenských úřadech. 

Vicepremiérka Alena Schillerová také připraví legislativní změnu, která by umožnila vyplácet částku 15 tisíc korun měsíčně OSVČ, kteří mají kvůli opatření státu zavřené provozovny.

„Na pondělní vládu (30.3.) připravím materiál legislativního charakteru se všemi detaily. Dohodli jsme se, že podpoříme částkou 15 tisíc korun měsíčně OSVČ, kterým jsme buď zavřeli provozovny, nebo jsme jim znemožnili podnikání v souvislosti se zavedenými opatřeními,“ řekla Schillerová na tiskové konferenci po jednání vlády.

Záruční banka vyhodnocuje žádosti o úvěry v programu COVID I

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) posuzuje první várku žádostí o bezúročné úvěry od 500 tisíc do 15 milionů korun. Zájem o COVID I byl tak velký, že banka příjem žádostí v pátek 20. března pozastavila a během 14 dnů rozhodne o přidělení prvních úvěrů.

O půjčku žádali:

 • živnostníci,
 • mikropodniky,
 • malé a střední firmy (do 249 zaměstnanců).

Spolu s žádostí museli prokázat, že se do problémů dostali kvůli opatřením proti koronaviru – např. e-mailem od obchodního partnera, který snížil objednávku nebo odstoupil od smlouvy, seznamem naplánovaných (a zrušených) zájezdů, vyčíslením průměrných denních tržeb apod.

Peníze lze využít na provozní výdaje jako mzdy, nájemné, energie nebo na pořízení zásob či drobného majetku (např. počítače nebo SW) – v úředním jazyce se tomu říká způsobilé výdaje. COVID vám naopak nepomůže s investicemi nebo náhradou ušlého zisku. Půjčku musíte státu vrátit do 2 let, pravidla programu umožňují odklad splátek až o 12 měsíců – můžete si tedy půjčit a začít splácet až za rok.

Archivujte veškeré účetní doklady (stvrzenky, objednávky, smlouvy, faktury, e-maily atd.).

Do dvou týdnů ČMZRB spustí COVID II

Souběžně s vyhodnocováním žádostí připravují úředníci i navazující program COVID II. Ten podpoří přibližně 10 tisíc podnikatelů a živnostníků, především těch, kteří nepotřebují částku nad 500 tisíc korun.

Podpora bude formou tzv. záruk. Stát se tím zaručí za komerční úvěry podnikatelům, banky získají jistotu a nepřestanou firmám nebo živnostníkům půjčovat. ČMZRB chce bankám poskytnout záruky za 5 mld. korun a očekává, že se k příjemcům pomoci dostane až 30 miliard korun.

 • Poskytovaná záruka pokryje až 80 % komerčního úvěru,
 • příjemce může získat příspěvek až 1 milion korun na úhradu úroků,
 • zaručovaný komerční úvěr budou možné využít výhradně na provozní náklady (mzdy, nájem, dodavatelsko–odběratelské faktury, materiál, zásoby aj.),
 • minimální výše úvěru bude 10 tisíc korun, maximální 15 milionů.

Pokud jste nestihli podat žádost do programu COVID I, ale máte už připravené podklady, využijete je při spuštění navazujícího programu.

Postup bude pravděpodobně stejný. O úvěr se přihlásíte na webu ČMZRB. Zjednodušeně vás čekají tyto kroky:

 • Stáhněte si žádost včetně všech příloh.
 • Ujasněte si, jaké provozní náklady chcete zafinancovat a v jaké výši.
 • Vyčíslete újmu a přiložte průkazné dokumenty.
 • Vyplňte formuláře a odešlete je přes E-Podatelnu.
 • Během několika dnů vám přijde potvrzení a ozve se vám úředník s dalším postupem. Na jeho konci uzavřete s bankou úvěrovou smlouvu.

Konkrétní parametry programu COVID II oznámí ČMZRB v příštích dnech – a my pro vás článek zaktualizujeme.

Program Antivirus pomůže firmám a zaměstnancům

Celkově chce vláda ekonomiku podpořit částkou 1 bilion korun. Peníze se rozdělí mezi přímou pomoc a záruky.

„V případě přímé podpory by mohlo jít o odpouštění určitých odvodů, případně injekce do likvidity firem, kurzarbeit a tak dále.” ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček pro Novinky.cz. Ve čtvrtek 19. března došlo ke schválení programu Antivirus, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí a administrovat ho bude úřad práce. Zaměstnavatelé, kteří museli omezit či přerušit provoz, mohou požádat o příspěvek na plnou nebo částečnou úhradu mezd zaměstnanců. Při karanténě pobírá zaměstnanec 60 % mzdy. Náhradu mzdu mu nově zaplatí místo zaměstnavatele stát. Pokud firma poslala zaměstnance domů, pobírají 100 % mzdy. Stát zaměstnavateli uhradí 80 % jejich mzdy Detailní přehled opatření najdete v infografice na webu ministerstva. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová uvedla, že stát bude zaměstnavatelům schopen proplatit už březnové výplaty.

V tomto týdnu se státní podpora možná ještě rozšíří – ve hře je dotování mezd ve firmách, které se potýkají s nedostatkem surovin či dalších vstupů nezbytných k činnosti, i v podnicích, kterým klesla poptávka po službách nebo výrobcích.

Pro živnostníky ministerstvo připravuje 2 důležitá opatření:

 • odložení, nebo dokonce odpuštění záloh na sociální pojištění,
 • možnost využít dávku mimořádné okamžité pomoci.

O této pomoci však zatím vláda nejednala. Informace sledujeme a článek budeme aktualizovat.

Banky umožňují odklady splátek

Pro udržení chodu ekonomiky bude zásadní role bank a finančních institucí. Stát počítá s podporou komerčních úvěrů formou záruk, které usnadní především vyšší půjčky. Pokud potřebujete menší částku, podívejte se už teď na web své banky. Většina z nich nabízí sjednání půjčky on-line nebo zřízení kontokorentu. Některé banky navíc umožňují odklad splátek hypotečních, spotřebitelských i jiných úvěrů – obvykle na období 3 měsíců, detaily najdete na internetových stránkách bank.

Bance doložte, že tíživou situaci způsobil koronavirus (pokles příjmů, doklad o nemoci nebo nařízení karantény, zrušené dodávky, ošetřování dítěte atd.). Dejte si však pozor, aby banka vaše jednání nevyhodnotila jako pokus o úvěrový podvod.

Výrazné změny v ošetřovném

Od středy 11. března jsou po celém Česku uzavřené školy. Vláda připravila návrh zákona, který umožní vyplácet tzv. ošetřovné většímu počtu rodičů.

 • Věková hranice pro opečovávané dítě se zvýší z 10 na 13 let (spodní hranice zůstává na 6 letech),
 • stát bude peníze vyplácet po celou dobu uzavření škol,
 • nárok získají i lidé, kteří po uzavření stacionářů pečují doma o postižené,
 • opatření bude platit i zpětně, rodiče, kteří jsou již doma, nemusí o ošetřovné požádat znovu.

Zákon měl být schválen již v úterý 24. března, nicméně nebyl, nově by agendu měly převzít živnostenské odbory radnic a městských částí.

Pokud se rodiče doma starají o dítě do 13 let, mají nárok na ošetřovné ve výši 60 % mzdy. Tato možnost prozatím platí pouze pro zaměstnance. V praxi stačí, aby:

 • škola vyplnila tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření zařízení,
 • odeslala ho rodičům e-mailem,
 • ti doplní příslušné údaje, podepíší,
 • naskenují nebo vyfotí
 • a zašlou zaměstnavateli, který zařídí administrativu s Okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ).

Vláda však schválila příspěvek na ošetřovné i pro OSVČ ve výši 424 korun za den – za měsíc péče o dítě od 6 do 13 let tak dostanete necelých 14 000 korun. Předpokladem je, že ošetřovné již nečerpá jiný člen rodiny.

Ošetřovné zatím usnadňuje situaci pouze zaměstnancům. Vláda však jedná o změnách.

Sbírejte dokumenty kvůli náhradě škody

Kvůli vyhlášení stavu nouze můžete uplatnit nárok na škody, které vám jako právnické či fyzické osobě vzniknou. Podle zákona o krizovém řízení (zákon č. 240/2000 Sb.) se jedná o problémy, do kterých se dostanete přímým důsledkem krizových opatření vlády.

Zákon je však definován poměrně obecně a o nároku na škodu budou patrně rozhodovat soudy – pokud se na ně nějaký občan obrátí. Hned, jak se dozvíme o upřesnění postupu, aktualizujeme článek.

Příklady negativních důsledků krizových opatření:

 • likvidujete neprodejné zboží, kterému hrozí zkáza,
 • hradíte smluvní pokuty,
 • vyplácíte odstupné propuštěným zaměstnancům,

Pečlivě evidujte a uchovávejte veškeré doklady.

Jak je to s dalšími dávkami

OSVČ mají v porovnání se zaměstnanci složitější cestu k nemocenské. Po 15 dnech od vypuknutí nemoci (nebo karantény, která brání v podnikání) na ni mají nárok pouze ti, kteří si dobrovolně platí pojištění – musí mít zároveň zaplacené alespoň 3 měsíce před nástupem na nemocenskou.

Výše nemocenské pro OSVČ je odvozená z denního vyměřovacího základu:

 • od 15. dne dostanete 60 %,
 • od 31. dne 66 %
 • a od 61. dne 72 %.

Při pobírání nemocenské nesmíte podnikat.

Další možností je podpora v nezaměstnanosti, kterou vyplácí úřad práce. Abyste na ní však jako OSVČ měli nárok, musíte nejprve přerušit živnost, zaevidovat se na úřadu práce a ještě musíte splnit jednu podmínku – za poslední 2 roky jste alespoň 12 měsíců platili sociální pojištění

Existují i tzv. nepojistné sociální dávky, které pomáhají v krizových situacích a nejsou podmíněny pojištěním. Vyplácí je úřad práce a dělí se do 2 kategorií:

 • dávky hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc),
 • dávky sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení).

Na webu Úřadu práce ČR najdete aplikaci Sociální poradce, která vás dávkami provede detailně.

I u nepojistných dávek je vám živnostenský list spíše na obtíž. Nárok na dávku totiž úředníci vyhodnocují na základě příjmů či majetku celé domácnosti. U OSVČ pracují s předpokladem, že jste dříve vydělávali alespoň 17 000 korun, což ve většině případů na přidělení dávky nestačí.

V opravdu krizové situaci máte jako OSVČ největší šanci u dávky mimořádné okamžité pomoci – např. vám kvůli výpadku příjmů hrozí vážná újma na zdraví nebo vám sociální a majetkové poměry neumožňují vyrovnat se s mimořádnou událostí, podrobnosti najdete na webu Úřadu práce.

Situace se vyvíjí a je pravděpodobné, že se objeví další možnosti, jak svízelnou realitu řešit. Bedlivě to pro vás sledujeme a o všem podstatném vám podáme zprávu.