Amatérismus radnice Prahy 4, dobrá zpráva pro motoristy?

Díky amatérismu radnice Prahy 4 došlo ke zrušení rozšíření parkovacích zón do Braníka, Podolí, Krče a Michle! Otázkou je, jestli nemusí radnice vybrané poplatky a pokuty vrátit? Ale v místech rozšířených placených zón asi radost mít nebudou, protože se situace vrací na začátek. 
Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah rozhodl že opatření obecné povahy č.j.P4/373166/19/OŽPAD/PVLA-STA 201/19 ze dne
14.10.2019 o rozšíření zóny placeného stání na místních komunikacích II. a III. třídy na území Městské části Praha 4, se ruší. Viz celé znění rozhodnutí zde.

Administrativní chyby si všiml opoziční zastupitel Viktor Derka, kterému děkujeme za iniciativu.