Branické divadlo hledá nového nájemce

Poprvé se na jeviště branického divadla postavili herci v roce 1925. Nyní hledá Praha 4 nového nájemce. Ten bude na této scéně zajišťovat v příštích letech divadelní provoz. "Podmínky jsou velmi jednoduché, žadatel musí mít živnostenské oprávnění na provoz divadelní scény", uvádí Lukáš Zicha, místostarosta pro kulturu, majetek a podporu podnikání.

Podmínkou výběru nového nájemce je minimální výše nájemného 10000 Kč. Hodnotící komise bude porovnávat poměr nabídnutého nájmu a koncepce. Další podmínkou je ponechání divadelní činnosti muzikálové nebo dětské. Nový nájemce bude muset zároveň umožnit v budově pořádání akcí městské části, jejich organizací a místních spolků. "Základ je ale divadlo!", prohlásil Lukáš Zicha, "Samozřejmě se nebráníme tomu, aby ostatní dny bylo využito i jinak. Koncerty jsou vítány. Aby ten koncept, který žadatel nabídne byl zajímavý i pro využití pro naše základní a mateřské školy a nějakým způsobem i kulturně fungoval s naší seniorskou komunitou."

Zveřejněný záměr pronájmu divadla najdete s detaily zde: http://reality.praha4.cz/objDetail.aspx?idObj=1171

Zájemci o pronájem Branického divadla si mohu prohlédnout prostory v následujících termínech. Není třeba se dopředu hlásit, ani svoji účast potvrzovat. Sraz je vždy v uvedeném termínu a čase před Branickým divadlem. MČ Praha 4 zveřejnila záměr pronájmu Branického divadla 19. prosince 2018.

12. 3.   13,00 hodin
13. 3.   16,30 hodin
14. 3.   13,00 hodin
19. 3.    9,00 hodin
21. 3.   13,00 hodin
26. 3.   13,00 hodin
28. 3.    9,00 hodin
3. 4.     16,00 hodin
11. 4.   10,00 hodin

„Zvu všechny žadatele, ale i všechny občany, kteří si chtějí prohlédnut prostory Branického divadla, aby se k nám v některém z termínů připojili,“ uvedl místostarosta pro kulturu, majetek a podporu podnikání Lukáš Zicha.

Minimální měsíční nájemné je 10 tisíc korun bez DPH a zájemci mohou městské části své nabídky zasílat do 30. dubna 2019. Zájemci o pronájem musí předložit koncepci, zamýšlenou podobu programu a plán hospodaření. Nájemce bude muset umožnit v budově pořádání akcí městské části, jejích organizací a místních spolků. Nabídky bude posuzovat Komise pro hodnocení nabídek jmenovaná Radou MČ Praha 4.

Detaily výběrového řízení jsou uvedené v přílohách: 

01 Záměr pronájmu (doc 45 kB) 
02 Formulář žádosti (doc 77 kB) 
03 Podmínky a způsob přihlášení (doc 66 kB)