Bydlení, sociální služby a bezpečnost

  1. Nepodpořit vznik žádné herny, udržet stávající stav ve vyhlášce hlavního města Prahy v této oblasti ve vztahu k Praze 4.
  2. Rozvíjet programy prevence negativních jevů a programy protidrogové prevence.
  3. Zajistit více strážníků v problémových oblastech.
  4. Ve spolupráci s Hlavním městem Praha výrazně navýšit kapacity domů, bydlení a péče o seniory a dále se zasadit o rozvoj hospicové péče.  
  5. Byty městské části, až na případy dokončení privatizace nerozprodávat. Připravit koncepci bytové politiky.
  6. Investovat do obnovy bytového fondu a energetických úspor a podporovat výstavbu podkrovních bytů.
  7. Podporovat bezbariérová opatření.
  8. Spolupracovat s Poradnou při finanční tísni. Připravit poradenské programy k aktivnímu řešení osobního bankrotu i programy prevence insolvence a bezdomovectví.
  9. Podporovat zajištění terénní sociální péče určené lidem v domácím prostředí a otevřít programy pro podporu lidí pečujících o své blízké. Podporovat terénní pracovníky a asistenty pro obyvatele vyžadující péči na zdravotně sociálním pomezí.
  10. Realizovat dotační programy v oblasti bydlení, sociálních služeb a bezpečnosti.