Finance a městské společnosti

  1. Realizovat prodej 4-Energetické v novém otevřeném výběrovém řízení formou prodeje společnosti jako celku. Výběrové řízení bude reflektovat potřebu získání zkušeného a ekonomicky silného vlastníka tak, aby byly zajištěné plynulé dodávky komodit pro obyvatele. Zároveň bude výběrové řízení zahrnovat potřebu nalezení bezemisního dodavatele při současném snížení koncové ceny pro konečné spotřebitele. V případě, že na základě tohoto výběrového řízení nedojde k uzavření smlouvy se žádným účastníkem, bude možné zahájit jednání o přímém prodeji této společnosti, v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
  2. Zanalyzovat rozsah činnosti 4-Majetkové a odboru majetku za účelem nastavení efektivní správy majetku městské části.
  3. Zachovat systém víceletých grantů a umožnit účast nezávislých osobností při rozdělování grantů.
  4. Usilovat o vyrovnané hospodaření městské části z vlastních jakož i cizích zdrojů. To nicméně nevylučuje využití dluhového financování v případě nezbytných dlouhodobých investic (např. stavba nové školy, pokud nebudeme jiným způsobem schopni poskytnout nutnou kapacitu).
  5. Podporovat prvky tzv. "sdílené ekonomiky" (např. zajištění rozšíření počtu stojanů pro kola).