Hlavní programové principy

17. říjen 2018, 

  1. Koaliční stranou ve smyslu této smlouvy je každý koaliční zastupitelský klub.
  2. Koaliční strany se zavazují, že budou po celý zbytek volebního období respektovat koaliční smlouvu a budou podle ní hlasovat ve všech orgánech města. V případě, kdy smlouva mlčí, usilují koaliční strany přednostně o věcnou diskusi a konsensus v příslušných orgánech koalice a městské části. Koaliční kluby se k sobě a k veřejnosti zavazují chovat otevřeně a čestně. Výhrady si sdělí a vyřeší rychle, přičemž bude dán dostatek času na seznámení se s výhradou.
  3. Orgánem koalice je koaliční rada. Koaliční rada se skládá ze dvou zástupců každé koaliční strany z řad zastupitelů, přičemž na každé jednání koaliční rady lze nominovat jiné zástupce. Koaliční rada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách fungování koalice, ve kterých se nepodaří dosáhnout konsensu.  Koaliční rada se schází nejméně jednou za 6 měsíců, nebo na žádost, kterékoliv koaliční strany. Koaliční rada nejméně jednou za 6 měsíců vyhodnocuje plnění koaliční smlouvy. Koaliční radu svolává starosta. Na jednání koaliční rady může kterákoliv koaliční strana přizvat další své členy nebo experty k projednávání otázek z jejich působnosti.
  4. Zástupci koaličních stran jsou povinní se účastnit jednání koaliční rady.
  5. Každý člen Rady městské části je v rámci své působnosti povinen poskytnout vysvětlení či přiměřené informace každému koaličnímu klubu, který ho o to požádá.