Hlavní programové principy

  1. Koaliční stranou ve smyslu této smlouvy je každý koaliční zastupitelský klub.
  2. Koaliční strany se zavazují, že budou po celý zbytek volebního období respektovat koaliční smlouvu a budou podle ní hlasovat ve všech orgánech města. V případě, kdy smlouva mlčí, usilují koaliční strany přednostně o věcnou diskusi a konsensus v příslušných orgánech koalice a městské části. Koaliční kluby se k sobě a k veřejnosti zavazují chovat otevřeně a čestně. Výhrady si sdělí a vyřeší rychle, přičemž bude dán dostatek času na seznámení se s výhradou.
  3. Orgánem koalice je koaliční rada. Koaliční rada se skládá ze dvou zástupců každé koaliční strany z řad zastupitelů, přičemž na každé jednání koaliční rady lze nominovat jiné zástupce. Koaliční rada rozhoduje o nejdůležitějších otázkách fungování koalice, ve kterých se nepodaří dosáhnout konsensu.  Koaliční rada se schází nejméně jednou za 6 měsíců, nebo na žádost, kterékoliv koaliční strany. Koaliční rada nejméně jednou za 6 měsíců vyhodnocuje plnění koaliční smlouvy. Koaliční radu svolává starosta. Na jednání koaliční rady může kterákoliv koaliční strana přizvat další své členy nebo experty k projednávání otázek z jejich působnosti.
  4. Zástupci koaličních stran jsou povinní se účastnit jednání koaliční rady.
  5. Každý člen Rady městské části je v rámci své působnosti povinen poskytnout vysvětlení či přiměřené informace každému koaličnímu klubu, který ho o to požádá.