Koalice ANO, ODS a TOP09 je proti otevírání radnice, informační embargo je třeba, nechceme aby na nás bylo vidět

Zápis č. 5/2019 z jednání Komise majetkové Rady MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2019

Přítomni: Jana Svatá, Pavla Niessnerová, Ing. Daniel Kunc, JUDr. Matěj Šandor, Ph.D., Tomáš Chaloupka, Ing. František Nikl, RNDr. Dušan Brabec, Martin Innemann, Ivana Kozáková (tajemnice komise), Radovan Vašek (vedoucí OOM), Bc. Michal Hroza (místostarosta)
Omluveni: Mgr. Jakub Schejbal

Program jednání:

  1. Schválení programu jednání.
  2. Představení členů komise.
  3. Projednání organizačních záležitostí.
  4. Projednání a doporučení zveřejňování obsahu a rozsahu dat (seznam majetku městské části Praha 4) na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy.
  5. Různé

Je otázkou, proč o publikování informací, které už rada jednou rozhodla, znovu rozhodovala majetková komise? Asi tušítě že aktuální koalice ANO, ODS a TOP09 je silně proti otevírání radnice, nechce aby na její kroky bylo vidět. Myslíte, že mají co skrývat?

A jak dopadlo hlasování?

Ad 4) Rada městské části Praha 4 schválila usnesením č. 8R-321/2019 ze dne 17. 4. 2019 záměr zveřejnit seznam majetku městské části Praha 4 na celoměstském portálu otevřených dat „opendata“ hl. m. Prahy. Proběhla diskuze k záměru na zveřejňování dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy. Jedná se o zveřejnění přehledu nemovitého majetku ve svěřené správě městské části Praha 4, tj. seznam bytových domů, bytových a nebytových jednotek, nebytových objektů, garáží a pozemků. Realizace tohoto návrhu je jeden z dalších kroků „otevřené radnice“. V současné době na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy poskytuje informace 16 organizací, např. městské části Praha 3, 5, 6, 7, 8, 15, 21, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Městská policie hl. m. Prahy, Technická správa komunikací, atd.

Usnesení 5/2: Komise souhlasí se zveřejňováním obsahu a rozsahu dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy v takovém rozsahu, jak bylo komisi předloženo, s aktualizací 1x ročně (3-1-4, návrh nebyl přijat).

Usnesení 5/3: Komise souhlasí se zveřejňováním obsahu a rozsahu dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy v takovém rozsahu, jak bylo komisi předloženo, s aktualizací minimálně 1x ročně (3-2-3, návrh nebyl přijat)

Záznam diskuse bohužel není k dispozici, záznam hlasování také ne, takže se můžeme pouze domnívat jak kdo hlasoval. Opozice má v komisi 3 hlasy...

https://praha4.cz/file/Hm041/ZAPIS-5-zasedani-Komise-majetkove-s-prezencni-listinou-dne-23-9-2019.pdf

PS: Můžete se paní zastupitelky Svaté někdo zeptat, jestli bydlí na Praze 4 nebo v Praze - Kunraticích? Jestli totiž bydlí v Kunraticích, měla by se vzdát mandátu zastupitele na Praze 4...