Praha vypověděla smlouvy všem farmářům na svých pozemcích. Je potřeba změny!

Už žádné chemické postřiky, umělá hnojiva nebo velké lány polí. Hlavní město Praha se rozhodlo podpořit ekologické zemědělství. Ukončilo nájemní smlouvy, takzvané pachtovní, se všemi zemědělci na svých 1650 hektarech zemědělské půdy.

Chceme změnu!

  1. Maximálně 7 hektarové celky, žádné velké lány.
  2. Polní cesty, aleje, meze a remízky.
  3. Žádná chemie, nebo jen omezeně.
  4. Střídání plodin.

Naše kroky v boji proti suchu a půdní erozi. Zlepšíme kvalitu půdy i podzemních vod.