Proč chceme otevřenou radnici?

Jednou z hlavních priorit STAN v celé ČR je transparentní a otevřená radnice, aby obyvatelé věděli co a jak radní rozhodují, jak uzavírají smlouvy a jak nakládají se svěřeným majetkem - radní, zastupitel nebo úředník jsou pouze zástupci občanů a měli by jim život usnadňovat a pracovat pouze v jejich zájmu. Tlak veřejnosti je i jeden z hlavních důvodů, proč se úřady informačně otevírají, bohužel na Praze 4 i velmi neochotně. A jelikož se jedná o iniciativu celosvětovou, celoevropskou a celostátní, vzniklo během posledních několik zákonů a nařízení, které úřadům sdílení informací nařizují a popisují jak a za jakých podmínek tyto informace zveřejňovat.

Registr smluv

Nejvýznamnější posun v oblasti otevírání státní správy a samosprávy nastal dnem 1. července 2016, kdy vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.).   Tento zákon z dílny poslance Jana Farského (STAN) přikázal úřadům a státním firmám zveřejnit všechny smlouvy, které po tomto datu vznikly, v registru smluv. Každý občan se může na vlastní oči přesvědčit, jaké smlouvy a za jaké služby úřady nakupují a jaké smlouvy uzavírají. Úřady smlouvy do 30 dní od podpisu zveřejnit musí, jinak by smlouva byla neplatná. I přes úvodní neochotu a technické problémy se z publikování smluv stal naprosto běžný postup a novináři a občané jsou schopni podrobit jakékoliv plýtvání nebo nevýhodné smlouvy úřadů.

Další informace o fungování městské části Praha 4

Praha 4 do dnešních dní zveřejnila v registru smluv více než 3500 smluv a dodatků, bohužel tím informační ochota radnice končí. Když už městská část zveřejňuje smlouvy, určitě by bylo pro občany zajímavé, jaké faktury radnice platí a komu nebo kolik jakého majetku vlastní a jak efektivně jej spravuje. Většina velkých městský částí už tyto informace zveřejňuje a k žádným negativním efektům to nevedlo. Proto jsme ještě jako součást koalice v dubnu 2019 dohodli, že se připojíme k tomuto trendu informačního otevírání radnic, a náš radní Lukáš Zicha předložil na radu návrh usnesení 8R-321/2019 o zveřejňování dat na celoměstském portálu pro otevřená data (http://opendata.praha.eu). Toto usnesení bylo přijato a nařizovalo úředníkům do 30.8.2019 začít informace, zatím jen ve velmi omezeném rozsahu - informace o majetku městské části, zveřejňovat. Bohužel hned o týden později během zastupitelstva došlo k přeběhnutí jednoho člena koalice a ke změně obsazení radnice a rady. Jedním z prvních kroků bylo i zrušení tohoto usnesení, radní Hroza (TOP09) navrhl zveřejňování dat zrušit. Otázkou je, co bylo hlavním důvodem, proč tohle protikorupční opatření zrušit? Kauzy aktuální koalice, které jsme v posledních měsících popsali, dávají tušit, proč byla transparentnost radním proti chuti.

Mapa smluv, dotace

I přestože se tomu radní intenzivně brání, budeme v rozkrývání jejich kšeftů pokračovat a připravili jsme mapu smluv, kterou najdete na našich stránkách www.stanpraha4.cz/mapasmluv, kde zjistíte na mapě svého bydliště do čeho a jak Praha 4 investovala. Od zapojení vás občanů si slibujeme lepší kontrolu toho, co se na radnici děje. Věříme, že tato kontrola je pro dobro nás všech.

Hlídáme městskou část Praha 4, radní i úředníky, protože si to zaslouží

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Byť máme na fungování radnice jako opozice minimální vliv, snažíme se zvyšovat otevřenost Prahy 4
  • Otevřenost státní správy a samosprávy je naším důležitým programovým bodem a vždy se budeme snažit o jeho prosazení