Programová konference Starostové a nezávislí

Jako garantovi na problematiku veřejné správy majetku se mi na programové konferenci Starostové a nezávislí podařilo prosadit, že v Praze budeme společně usilovat o následující změny:

  • Nastavení jasných pravidel pro svěřování majetku městským částem
  • Vytvoření přehledného seznamu zbytného a nezbytného majetku
  • Roztřídění majetku do základní skupin – sociální, veřejná, zájmová a komerční oblast
  • Rušení spolupráce s externími správcovskými firmami a zřízení vlastní firmy s jasnou metodikou

Důvod je prostý. Jako místostarosta pro majetek Prahy 4 jsem vždycky usiloval o to, aby v případě správy obecního majetku panoval řád.

Teď je na čase, aby podobný model zavedla celá Praha!