Školství, kultura a sport

 1. Podporovat rozmanitou a moderní výuku, včetně podpory pedagogů a jejich dalšího vzdělávání a umožnit participaci rodičů.
 2. Podporovat kvalitní prostředí a vybavení škol a rozvoj mimoškolních aktivit.
 3. Podporovat školy jako místa komunitního setkávání a sousedských aktivit.
 4. Rozšiřovat kapacity v mateřských školách a v dětských skupinách včetně možnosti přijímání dvouletých dětí podle zájmu rodičů.
 5. Podporovat využívání dotačních zdrojů pro rozvoj škol.
 6. Konat otevřená konkurzní řízení na funkce ředitelů škol. Ověřovat činnost ředitelů podle objektivních a transparentních kritérií se zapojením rodičů.
 7. Rozvíjet sportoviště u základních škol a zpřístupňovat je veřejnosti mimo dobu výuky.
 8. Zjednodušit pořádání veřejných akcí.
 9. Umožnit instalaci uměleckých děl do veřejných prostor a zlepšit údržbu stávajících.
 10. Dál rozvíjet dětská hřiště a sportoviště na území Prahy 4.
 11. Podporovat rozvoj knihoven, kulturních domů a sokoloven tak, aby se staly společenským či komunitním centrem pro setkávání, práci a informovanost obyvatel Prahy 4.
 12. Realizovat dotační programy na podporu kulturního a společenského života. Podporovat živé umění a spolkovou činnost.
 13. Podporovat sezónní kulturní aktivity pod širým nebem.
 14. Podporovat a spolupracovat se skautskými oddíly.