Dominikánský dvůr v Braníku

V roce 1625 získali dominikáni z kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě Pražském od císaře Ferdinanda II. poničenou tvrz s dvorem. Ti v něm v roce 1626 zřídili pivovar. V roce 1648 ale byla Praha obléhaná Švédy a branická tvrz i s okolními budovami byla zničena.
Dvůr byl sice obnoven, využíván byl i ve 20. století, ale v současnosti je dvůr ve špatném technickém stavu a čeká na opravu.

Z historie kláštera

V roce 1625 získali dominikáni z kláštera u sv. Jiljí na Starém Městě Pražském od císaře Ferdinanda II. poničenou tvrz s dvorem. Ti v něm v roce 1626 zřídili pivovar. V roce 1648 ale byla Praha obléhaná Švédy a branická tvrz i s okolními budovami byla zničena. Po skončení války začali dominikáni svůj dvůr budovat znovu v barokním slohu. Práce pokračovaly až do roku 1761, kdy byla postavena nárožní osmiboká věž se zvonicí a kněžištěm kaple sv. Kříže, jejíž loď se nacházela uvnitř objektu a vyznačovala se hodnotnou štukovou výzdobou.
Dodnes se z původních čtyř křídel dvora dochovala pouze křídla tři. Kaple původnímu účelu sloužila do roku 1899. V té době totiž celé sídlo koupilo družstvo pražských sládků, které v blízkosti vybudovalo moderní pivovar.
Po skončení 2. světové války se v objektu nacházely dílny a opravny. V současnosti je dvůr ve špatném technickém stavu a čeká na opravu.

Více na:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dominikánský_dvůr
https://www.hrady.cz/index.php?OID=2143

Dominikánský dvůr ožije

Některé investice jsou pro městské části zkrátka příliš velkým soustem. Magistrát HMP by nám mohl pomoci i s Dominikánským dvorem v Braníku, na jehož opravu a údržbu nemáme dostatek peněz. Na zastupitelstvu jsme proto navrhli, aby tuto barokní památku magistrát převzal a opravil. Ve dvoře by pak mohla působit například waldorfská škola, která nabízí alternativní přístup ke středoškolskému vzdělávání. Zkrátka věříme, že Dominikánský dvůr bude znovu plný života.

Co se zatím stalo?

  • Praha 4 nabídla budovu Dominikánského dvora v Braníku, kterou by předala magistrátu s tím, že tam bude po rekonstrukci umístěno rozšířené waldorfské lyceum
  • Radnímu HMP panu Šimralovi se záměr velmi líbí a podporuje ho
  • Otázkou bylo, zda se do památkově chráněné budovy Dominikánského dvora s omezenou možností stavebních úprav podaří umístit všechny potřebné prostory pro školu tak, aby je schválila hygiena kvůli přirozenému osvětlení
  • Waldofské lyceum vypracovalo úvodní studii proveditelnosti, 9. 1. 2019 proběhla předběžná konzultace v Národním památkovém ústavu, na které byla dohodnuta jednak dostavba 4. křídla areálu, jednak takové možnosti přisvětlení ve stávajících budovách, které provoz školy z hygienického hlediska umožní. (Všechny kmenové učebny – kde tráví žáci většinu času – je možno umístit do nového 4. křídla s dostatečným osvětlením, v původních budovách jsou pak odborné učebny a třídy na dělené hodiny, které už tolik osvětlení nepotřebují.)
  • Místostarosta Prahy 4 pro majetek Lukáš Zicha spolu s radním HMP pro majetek Janem Chabrem provedli fyzickou obhlídku Dominikánského dvora, Jan Chabr s převodem objektu na HMP souhlasí
  • Místostarosta Prahy 4 Lukáš Zicha připraví pro zasedání zastupitelstva MČ dne 6. 2. 2019 ke schválení memorandum o převodu Dominikánského dvora na HMP

Současný stav Dominikánského dvora
Studie proveditelnosti 1NP
Studie proveditelnosti 2NP