Obnova údolí Kunratického potoka

Dlouhodobě se věnujeme vylepšení životního prostředí na Praze 4, jednou z klíčových oblastí je obnova menších vodních ploch a potoků (Roztylského, Záběhlického a Kunratického). Od roku 2016 se náš radní Ondřej Růžička osobně věnuje revitalizaci Kunratického potoka a jeho okolí v úseku od rybníka Labuť v Krči k jeho ústí do Vltavy v Braníku.

Revitalizace Kunratického potoka

V roce 2016 iniciovala MČ Praha 4 na odboru ochrany prostředí MHMP zpracování studie na revitalizaci části Kunratického potoka, která se v loňském roce již dočkala zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Cílem tohoto záměru je v úseku Kunratického potoka od rybníka Labuť po jeho ústí do Vltavy v Braníku, vytvořit hodnotnější vodní biotop, tedy podpořit přirozeně bohatý život v okolí potoka a obnovení přirozené migrační prostupnosti pro vodní živočichy. V téměř celé části řešeného území je koryto toku uměle zpevněno betonem a kameny a revitalizace má tedy také za cíl zpřírodnit koryto potoka, obnovit přirozený rozliv povodňových průtoků do nezastavěných území a zpomalení odtoku vody z území. Uměle vytvořené koryto tak získá zpět svůj přirozený vzhled i funkce, přičemž benefitem revitalizace bude také vytvoření zelených pásů podél potoka s charakterem parku. Cílem MČ Praha 4, která po celou dobu projednávání návrhů a zpracování dokumentace k  revitalizaci spolupracuje s MHMP, je také umožnit zpřístupnění toku široké veřejnosti a vytvoření míst pro trávení volného času a odpočinku pro i obyvatele MČ.

Od rybníka Labuť až po ústí do Vltavy v Braníku teče Kunratický potok téměř v přímé, kanalizované trati rovnoběžné s trasou tzv. Jižní spojky. Koryto je zde opevněno kamennou dlažbou s kynetou ve dně, v některých částech je pak kamenná dlažba vystřídána velkoplošnými betonovými panely. Otevřené koryto končí cca 400 m před ústím do Vltavy – vstupuje do uzavřeného profilu, kterým podchází dispozičně složitý komunikační uzel ulice Na Mlejnku, tramvajového tělesa a nájezdu na Barrandovský most. Po výstupu z uzavřeného profilu Kunratický potok ústí do Vltavy v řkm 58,5.

Více informací o Kunratickém potoku najdete na http://www.praha-priroda.cz/vodni-plochy-a-potoky/vodni-toky/kunraticky-potok/