Otevřená radnice, otevřená data

Jednou z hlavních priorit STAN v celé ČR je transparentní a otevřená radnice, aby obyvatelé věděli co a jak radní rozhodují, jak uzavírají smlouvy a jak nakládají se svěřeným majetkem - radní, zastupitel nebo úředník jsou pouze zástupci občanů a měli by jim život usnadňovat a pracovat pouze v jejich zájmu. Tlak veřejnosti je i jeden z hlavních důvodů, proč se úřady informačně otevírají, bohužel na Praze 4 i velmi neochotně.

Radnice to nechce zveřejnit, zveřejníme to my! Tajemství majetku ve správě MČ Prahy 4

Radnice to nechce zveřejnit, zveřejníme to my! Tajemství majetku ve správě MČ Prahy 4

Koalice ANO, ODS a TOP09 z nepochopitelných důvodů odmítla zveřejnit seznam majetku ve správě MČ Praha 4. Domníváme se, že neexistuje jediný zákonný důvod proč takovou informaci tajit, v příloze najdete seznam bytových domů, bytových a nebytových jednotek, nebytových jednotek, garáží a pozemků ve správě MČ Prahy 4.

A je konec s otevřeností, TOP09 předložila na radu ukončení snah o otevření radnice Prahy 4

A je konec s otevřeností, TOP09 předložila na radu ukončení snah o otevření radnice Prahy 4

Zavíráme... dost bylo otevřenosti! Koalice ANO, ODS a TOP09 nechce aby jí občané koukali pod prsty! Otevřenost radnice trvala 6 měsíců 1 týden a 6 dní, radnice během tohoto období nepublikovala nic z toho, co po ní původní rozhodnutí rady požadovalo, úředníci stihli absolvovat několik školení a tím celá iniciativa o zveřejňování zajímavých informací končí.

Koalice ANO, ODS a TOP09 je proti otevírání radnice, informační embargo je třeba, nechceme aby na nás bylo vidět

Koalice ANO, ODS a TOP09 je proti otevírání radnice, informační embargo je třeba, nechceme aby na nás bylo vidět

ANI JEDEN Z NÁVRHŮ NEBYL PŘIJAT: Usnesení 5/2: Komise souhlasí se zveřejňováním obsahu a rozsahu dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy v takovém rozsahu, jak bylo komisi předloženo, s aktualizací 1x ročně (3-1-4, návrh nebyl přijat). Usnesení 5/3: Komise souhlasí se zveřejňováním obsahu a rozsahu dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy v takovém rozsahu, jak bylo komisi předloženo, s aktualizací minimálně 1x ročně (3-2-3, návrh nebyl přijat)

Oficiální usnesení o otevírání radnice

Oficiální usnesení o otevírání radnice

M Ě S T S K Á   Č Á S T   P R A H A   4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 8. zasedání ze dne 17.04.2019 číslo 8R-321/2019 k záměru zveřejňování dat na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy Rada městské části Praha 4 I. s c h v a l u j e záměr zveřejnit seznam majetku městské části Praha 4 na celoměstském portálu otevřených dat „opendata“ hlavního města Prahy

Otevíráme radnici Prahy 4

Otevíráme radnici Prahy 4

Pamatujete na náš volební slib otevřená radnice? Držíme slovo! Předložil jsem na jednání Rady městské části Prahy 4 návrh na zveřejnění všech dat, které mám v kompetenci. Začínáme tedy seznamem majetku městské části - detaily o bytech, nebytových prostorech, pohledávky za jednotlivými nájemci apod.

Proč chceme otevřenou radnici?

Proč chceme otevřenou radnici?

Hlídáme městskou část Praha 4, radní i úředníky, protože si to zaslouží - Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně - Byť máme na fungování radnice jako opozice minimální vliv, snažíme se zvyšovat otevřenost Prahy 4 - Otevřenost státní správy a samosprávy je naším důležitým programovým bodem a vždy se budeme snažit o jeho prosazení