společně_skupina.jpg
 
Naši kandidáti
STAN_DSC_6251_edited.jpg

PhDr.

Lukáš ZICHA

 je celoživotní optimista, který se aktivně zajímá o život kolem sebe. 

Jsem praktik, nic nedělám napůl a za úspěch beru pouze dokonalý výsledek. Jsem tvůrcem společenského života v Praze 4. Zasadil jsem se o financování výstavby podkrovních bytů v Praze 4 a rekonstrukce nuselských činžovních domů. Kromě jiného jsem dosáhl zprovoznění městské knihovny v Nuselské ulici či opravy parku na Zeleném pruhu. Mým cílem pro další volební období je zejména razantní zkvalitnění úklidu a péče o zeleň, přeměna ubytovny Novodvorská na byty pro seniory a byty pro mladé. Na radnici přivedu úsměv, se kterým jde vše lépe.

KDU_DSC_6780.jpg

Mgr.

Tomáš KAPLAN

je advokát a předseda spolku Naše Michle.
 
Vystudoval jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 se věnuji advokátní praxi a od roku 2007 jsem majitelem a společníkem Advokátní kanceláře Kaplan & Nohejl. Jsem předsedou spolku Naše Michle a předsedou zastupitelského klubu Společně pro Prahu 4 (STAN a KDU-ČSL). Bude spokojený, pokud se v příštím volebním období po letech podaří městskou část Praha 4 trochu rozhýbat!

STAN_DSC_6502.jpg

.

Jan ŽÁČEK

je IT specialista, člen IT komise hlavního města Prahy.
 
Jsem politik s bohatými zkušenostmi z řízení projektů nejen ve firmách, ale i ve veřejné správě a samosprávě. V zastupitelstvu městské části Praha 4 bych se chtěl věnovat v dalším volebním období 2022-2026 projektům jako je stavba parkovacího domu Štúrova a další výstavbě parkovacích kapacit v okolí plánované trasy metra D. Dále stavbě Komunitního centra pro TJ Sokol Lhotka, pro Skautské středisko Ostříž a pro obyvatele sídliště Tempo. Hlavním tématem je zvýšení transparentnosti a zkvalitnění rozhodování o zadávání veřejných zakázek městské čísti Prahy 4.

STAN_DSC_6449.jpg

Mgr.

Kateřina KAPKOVÁ

je právnička neziskových organizací a specialistka na regionální rozvoj na mateřské dovolené.  

Zkušenosti s veřejnou správou jsem získala ve SMOČR a u regionálních spolků zejména při nastavování podpory EU do měst, obcí a dalších územních celků ve spolupráci s evropskými samosprávami. Jsem kandidátkou za hnutí STAN. V zastupitelstvu městské části bych chtěla docílit toho, aby se obyvatelům na Praze 4 dobře žilo v čistém, příjemném a zejména bezpečném prostředí. Městská část potřebuje zavést koncepce a strategie pro udržení kvality života příštím generacím.

STAN_DSC_6389.jpg

Ing.

Ondřej RŮŽIČKA

Jsem projektant a učitel na střední škole.

 

Vymyslel jsem projekt biotopového koupaliště, které bylo v roce 2018 zprovozněno.
Věnuji revitalizaci parků, potoků a vnitrobloků. Prosadil jsem pilotní stavbu retenční nádrže a tento projekt chci vybudovat do většiny základních škol.
Jsem aktivní otec dvou dětí celoživotní patriot Prahy 4

KDU_DSC_6367.jpg

prof. PhDr.

Václav HORČIČKA, PhD.

je univerzitní profesor, historik, člen KDU-ČSL.

Mám ženu a dceru. Věnuji se oblasti základního školství a jsem členem školské rady ZŠ Táborská. Zasazuji se o další zkvalitnění zejména jazykové výuky a větší otevřenost škol vůči rodičovské veřejnosti. Prosazuji aktivní účast městské části Praha 4 na rozšiřování nabídky středních škol na jejím území. Především chci řešit nedostatek míst na kvalitních základních a středních školách, který dnes trápí děti i jejich rodiče.

STAN_DSC_6521.jpg

.

Lenka SLÁDKOVÁ

je OSVČ a živnostnice, členka občanského spolku Domov Michle.
 
Moje motto je “budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti”. V současné době žije v Praze 4 více než 23% seniorů. Témata, kterým se chci aktivně věnovat, jsou spojena s touto oblastí. Zajímám se zejména o aktivní rozvoj a rozšíření terénních služeb, zlepšení kvality sociálních služeb, podporu rodinných či neformálních pečujících a zabránění sociálního vyloučení seniorů. S tím je spjato i zlepšení informovanosti o sociálních službách a rozšíření společenských a kulturních aktivit v této oblasti.

KDU_DSC_6409.jpg

.

Jaroslav ŠTĚTINA

je IT specialista, manažer, člen školské komise Prahy 4, dlouholetý člen KDU-ČSL.
 
Profesně jsem se mnoho let věnoval výuce na střední škole. Odtud plyne můj zájem o školství a zájem o jeho další rozvoj. Posledních 15 let se věnuji informatice a moderním technologiím a to od vývojáře, až po vrcholového manažera IT firmy. Aktuálně pracuji v oboru elektronizace zdravotnictví. Dosavadní zkušenosti bych rád nabídl pro rozvoj Prahy 4.

STAN_DSC_6773.jpg

Mgr.

Karel DVOŘÁK

je právník, v současnosti náměstek ministra spravedlnosti, trochu sousedský aktivista.

Na Praze 4 se věnuji územnímu rozvoji a veřejným prostranstvím.
O budoucnosti naší městské části říkám: „Praha 4 nutně potřebuje vizi. My ji máme – čisté a zelené město, které se nebojí rozvoje a dovede pomoct těm, kteří to potřebují. To vše transparentně a spolu s občany.“

STAN_DSC_6183.jpg

Ing.

Tomáš SEDLÁČEK

je profesí manažer ve farmaceutických a zdravotnických firmách, dlouholetý člen vedení bytového družstva a orgánů SVJ.
 
Již mnoho let se zabývám problematikou bydlení. Rád bych přispěl k tomu, aby radnice Prahy 4 více spolupracovala a podporovala místní Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva z Prahy 4 a tím přispěla ke zkvalitnění bydlení svých vlastních občanů.

STAN_DSC_6333.jpg

MUDr.

Pavel SMAŽÍK

je stomatolog, podnikatel, manažer a kandidát do zastupitelstva Prahy 4 za hnutí STAN.

Můj profesní život je svázaný se stomatologií a s prevencí. Věřím, že můj manažerský přístup a bohaté zkušenosti s organizací a vedením podnikatelských i neziskových organizací v Česku i na evropské úrovni budou jistě přínosem pro řízení rozvoje Prahy 4 a zlepšení života jejích obyvatel.

man-silhouette-profile-picture-vector-2139732.jpg

Mgr.

Martin UTRACKI

je vystudovaný filolog (čeština, polština), člen KDU-ČSL.

Mám ženu a syna. Zasazuji se o zkvalitňování veřejných prostranství na Praze 4, a to zejména v Podolí, kde jsem přispěl ke vzniku Parku Antonína Engela před Podolskou vodárnou. Zajímám se o životní prostředí a koncept města pro lidi.

STAN_DSC_6168.jpg

Bc.

Josef SIMPARTL

je student Univerzity Karlovy a ekonomický analytik.

Zkušenosti s komunální politikou jsem získal při práci na výzkumném projektu monitorujícím preference obyvatel v českých obcích v souvislosti s nabízenými volebními programy. V následujícím volebním období se chci věnovat rozvoji dopravní a zelené infrastruktury na území Prahy 4 pro zajištění dostupné mobility a předcházení dopadů letních veder a sucha.

STAN_DSC_6317.jpg

Ing.

Michal RAJNYŠ

vystudoval fakultu informatiky a statistiky na VŠE v Praze. Profesně se věnuje IT bezpečnosti, především ve finančních institucích.
 
Ve volných chvílích se věnuji rodině, cestování a vaření piva. Jako rodilý Pražan a dlouholetý občan Prahy 4 se orientuji v problémech této městské části a v příštích letech by rád přispěl k jejímu rozkvětu. V rámci svého působení v hnutí STAN bych se chtěl zaměřovat na oblast digitalizace a
bezpečnosti.

STAN_JANDA_Prochazka-Partners-2021_12_1511706.jpg

.

Ladislav JANDA

je obchodní zástupce a konzultant v oblasti komerčních realit.

Ve volném čase se věnuji sportu a hře na kytaru. Zajímám se o historii a současný vývoj na poli mezinárodních vztahů. Za hnutí STAN bych se v příštím volebním období rád věnoval otázce bezpečnosti a energetické udržitelnosti na Praze 4.

Náš program

Naše město potřebuje vizi a tu můžeme mít jen tehdy, když budeme vědět, jak ji naplnit. Proto musíme umět plánovat, a to dlouhodobě. Nejen na čtyři roky. Potřebujeme udržitelné a chytré plánování, které přežije více volebních období. Nebojme se změn, ale trvejme přitom na zachování kvality života našich občanů. Ne na všechno stačí samotná městská část, proto je důležitá spolupráce s MHMP.

 rozvoj_Kreslicí plátno 1_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:
 

● funkci městského architekta Prahy 4
Pro odpovídající a přirozený rozvoj naší městské části je funkce městského architekta nutností. Tato funkce bude jak edukační, tak i konzultační a mediační. Bude totiž zajišťovat i dostatečnou sousedskou komunikaci při větších stavbách.


● výstavbu, která citlivě kopíruje své okolí
Podpoříme primárně bytovou výstavbu. Veškeré stavby podmíníme dostatečnou doprovodnou infrastrukturou. Výstavba bude maximálně soběstačná


● vysokou míru zapojení místních obyvatel do diskuze o zlepšení konkrétních oblastí


● výsadbu stromů v ulicích, vnitroblocích i veřejných prostranstvích


● revitalizaci sídlišť a doplnění infrastruktury
Jako jsou např. MŠ, hřiště, sportoviště, místa pro trávení volného času, polikliniky, obchody, služby. Zasadíme se o striktní dodržování podmínek developerské výstavby v souvislosti s chybějící infrastrukturou a občanskou vybaveností.


● výstavba zařízení pro seniory
Praha 4 patří průměrným věkem mezi nejstarší městské části, ale bolestně jí chybí kapacity v zařízeních pro seniory - je třeba navyšovat kapacity! Máme i rychlé řešení - na Novodvorské a Spořilově chceme místo ubytovny byty pro seniory a mladé rodiny.


● další parkovací domy
Jako budoucí investice při zvýšení dopravy u nových zastávek metra D a na sídlištích, např. jako druhá patra stávajících parkovišť s výhodnými podmínkami pro rezidenty. 

Musíme zásadně změnit způsob, jakým se díváme na byty, které vlastní městská část. Už dávno není prostor pro privatizaci městských bytů. V dnešní době rekordních nákladů na bydlení a ceny bytů musí svůj bytový fond městská část využívat nikoliv ke komerčním pronájmům, ale pouze ke zvláštnímu určení (pro vybrané profese, seniory, byty pro mladé rodiny). Naše město bude fungovat, jenom když v něm bude místo pro všechny.

bydlení_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:


● sociální bydlení nové doby
Předem jasně dané a striktní podmínky se zaměřením na samoživitele a samoživitelky, startovací bydlení pro děti z dětských domovů s prověřenou sociální integrací a pro osoby v hmotné nouzi. Sociální bydlení musí být spojeno s kvalitní sociální službou a zajištěním bezpečnosti. Až na výjimky, např. u těžce nemocných, musí platit pravidlo „chuť pracovat a návrat do běžného života“, kde se občan chce a umí postarat sám o sebe.


● bydlení pro potřebné profese z organizací zřizovaných městskou částí
Jedná se o pracovníky škol, pečující profese jako např. ošetřovatelky, zdravotní sestry ze sociálních služeb a zařízení pro seniory, dále policisty či hasiče ze služeben z Prahy 4.


 ● startovací bydlení
Jedná se o bydlení pro mladé a sociálně slabé rodiny, a to pro obyvatele Prahy 4 na dobu určitou. Městská část by po nich po určitou dobu vyžadovala nižší procento nájmu. Základem bude prokázaní pracovního poměru či mateřské.


● rekonstrukci momentálně volných a zanedbaných obecních bytů
Do roku zrekonstruujeme a obsadíme všech cca 60 volných bytů, kde najde nový domov min. 180 občanů.

 

● rozšíření bytového fondu městské části např. půdními vestavbami
Z 200 bytových domů vlastněných Prahou 4 je dle naší studie proveditelnosti vhodných pro podkrovní výstavbu bytů 60 domů a celkem tedy 160 bytů až pro 400 obyvatel. 

Ukončíme provoz ubytovny na Novodvorské, kde během dvou let vznikne nový dům pro seniory. Další využití této budovy může sloužit jako umělecká škola a startovací bydlení pro mladé tak, aby došlo k žádanému propojení generací. V domě vzniknou společenská centra a k pořádání kulturních akcí budou využity sousední prostory Kulturního centra Novodvorská. Obdobný záměr máme také s ubytovnou na Spořilově.
Chceme zahájit přípravu úplně nové výstavby domovů pro seniory a chybějícího Alzheimer centra. Ve stávajících zařízeních zvýšíme kvalitu péče a zvýšíme komfort i kapacitu. Na tuto činnost musí dát městská část jednoduše více peněz a hlavně je utratit smysluplně.

péče o seniory_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:


● vysokou kvalitu terénních služeb
Přirozeností je stárnutí doma a nový domov pro seniory nebude vybudován za rok, proto se musí městská část zaměřit na terénní služby, jejichž fungování může zlepšit ihned.


● navýšení tabulkových pozic sociálních pracovníků a pečovatelů


● personální a organizační posílení agendy péče o seniory


● zřízení funkce koordinátora terénních služeb
Pro velkou část čekatelů na domov pro seniory je vhodné zařazení do systému terénních služeb. Aby se tak mohlo dít, zavedeme funkci koordinátora, který službu vysvětlí a zájemcům zajistí a upraví jejich požadavky, neboť ne všichni senioři domov důchodců v případě existence kvalitních terénních služeb potřebují.

Při péči o životní prostředí ve městě je nutné myslet v širších souvislostech. Je nutná úzká spolupráce s Magistrátem Hl. m. Prahy (MHMP) a je potřeba umět správně využít možnosti financování. V Praze 4 můžeme být hrdí na úspěšně dokončené projekty vzešlé z našeho klubu, jakým je např. biotopové koupaliště Lhotka – ekologické a udržitelné řešení, které při provozu nezatěžuje rozpočet městské části. V Praze 4 nám chybí dlouhodobá strategie udržitelného životního prostředí. Řešením je výsadba vhodných stromů, revitalizace vodních toků a nádrží. Také potřebujeme zelené střechy a chytré hospodaření s vodou - v tom by pomohly podzemní retenční nádrže na sídlištích – umožnily by zavlažování v horkých dnech. Projekt retenční nádrže z návrhu zastupitelského klubu Společně pro Prahu 4 (STAN a KDU-ČSL) byl již realizován při základní škole Jílovská a pro velký úspěch chceme tento projekt rozšiřovat do sídlišť i ostatních základních škol.

životní prostředí_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:


● zřízení funkce zahradního architekta
Jedná se o erudovanou osobu koordinující oblast péče o zeleň. Zahradní architekt bude odpovědný za vhodné výsadby květin a zeleně, za kvalitu precizní údržby a pravidelně bude komunikovat s občany
 
● zásadní reformu péče o zeleň
Správné zadávání a důsledná kontrola, péče a investice do veřejného prostranství. Nebude docházet k žádnému „vyholování“ s ohledem na faunu nebo čekání až tráva přeroste. Důležitá je i správná péče o stromy, chceme jejich řádnou pasportizaci a dále jednotný mobiliář a prvky ve veřejném prostoru (lavičky, koše či plůtky u dětských hřišť). Podporujeme komunitní zahrady a kompostéry, zejména na sídlištích.


● výstavba zelených „parkovišť“ (např. vsakování dešťové vody místo jejího odtoku do kanálů)


● využívání šedé vody pro zálivku zeleně


● chytrá výsadba stromů v ulicích, kde nyní nejsou


● stavbu veřejných budov chytře a soběstačně
Například se solárními panely na střechách, sběrem dešťové vody, rekuperací, zelenými fasádami a střechami (např. na radnici MČ Prahy 4) apod. Podporujeme eliminaci tepelných ostrovů, vodní prvky v nezelených čtvrtích městské části a retenční nádrže.


● revitalizaci vnitrobloků
Vnitrobloky jsou přirozená místa odpočinku především v obytných lokalitách jako Nusle, kde musíme osvětovou a edukativní formou a vypsáním vhodných grantů majitele těchto vnitrobloků motivovat k regeneraci těchto ploch. Vnitrobloky patřící Praze 4 musí jít v tomto ohledu příkladem.  

Otázku bezpečnosti, zvláště pak v současné době, vnímáme jako zcela zásadní. Povinnost poskytnout maximální míru bezpečí všem, kteří v Praze 4 bydlí, pracují, nebo k ní jakkoliv jinak patří, považujeme za svoji prioritu. Na řešení této otázky se zaměříme samostatně nebo ve spolupráci s MHMP a státními orgány. Základem je prevence. Co je pro ni potřeba? Pokud prevence nestačí, jak vyřešíme konkrétní problémy?

bezpečnost_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:


● program prevence pro nejmenší děti
Do MŠ pro předškoláky a do ZŠ bychom chtěli přivést městské strážníky či příslušníky Policie ČR, popřípadě zástupce BESIPu a zábavnou formou tak edukovat děti k pozornosti při přecházení silnice, k tomu, aby respektovaly semafory, k tomu, jak bezpečně jezdit na kole či koloběžce, vysvětlovat funkci ochranných pomůcek apod.


● revizi školních programů proti šikaně
Spolu s nimi pro učitele a ředitele škol připravíme sérii školení pro běžné i online prostředí. Jim, rodičům a žákům je nutné poskytnout moderní nástroje k prevenci a řešení šikany na školách.


● aktivní a včasné přijímání podnětů k řešení akutních bezpečnostních rizik


● posílení hlídek Policie ČR na území Prahy 4, zvláště ve večerních hodinách a v okolí pochybných provozoven, stanic metra a stanic večerních autobusů


● řešení ohnisek narušování veřejného pořádku

Městská část má na starosti mateřské a základní školy na Praze 4. Vedle toho provozuje i dětské skupiny. Jaké jsou naše priority? 


V období domácí výuky bylo zřejmé, že počítačová vybavenost škol pro své zaměstnance nebo sociálně slabší žáky není dostačující. Budeme hledat cesty, jak umožnit, aby školy ve spolupráci s neziskovým sektorem půjčovaly vybavení žákům domů. Aby se všichni žáci mohli účastnit online výuky a nedocházelo k online šikaně.

školství_Kreslicí plátno 1_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:


● rozšíření kapacit MŠ a dětských skupin


● zajištění možnosti docházky do MŠ i v době letních prázdnin
Zajistíme, aby vždy alespoň jedna MŠ byla během letních prázdnin otevřená. Není akceptovatelné, aby byly zavřeny všechny MŠ najednou.


● vybavení škol počítači a další technikou
Výrazněji podpoříme vybavení škol počítači a zajistíme pro školy profesionální správce sítě alespoň na částečný úvazek. Jako zřizovatel považujeme za nutné pomoci školám a pedagogům sjednotit výukové platformy a investovat do školení učitelů v oblasti online výuky.


● rozvoj sportovišť, která patří k ZŠ
Zasadíme se o zvýšení počtu, rekonstrukce a udržitelnost sportovišť a hřišť s možností pro veřejnost využívat je v odpoledních a večerních hodinách.


● podpora akcí škol z grantů městské části
Takové akce v širším měřítku zapojují veřejnost a vytvářejí tak ze škol místa komunitního setkávání. Rozšíříme informovanost o dalších fondech, např. magistrátním Fondu solidarity, který umožňuje škole získat prostředky na akce pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. 


● Lyžařské kurzy pro všechny
Pořádání lyžařských kurzů základních škol má u nás dobrou tradici. Zajistíme, aby v Praze 4 pořádaly tyto kurzy všechny školy a především, aby na tyto kurzy mohly jet také děti ze sociálně slabších rodin, pro které je tento program především zaměřen. Těmto rodinám bude pomáhat fond solidarity. Formování kolektivu, zážitky na horách, navázaní vztahu s horami a přírodou, to jsou všechno důvody, proč nemůžeme pořádat lyžařské kurzy jen pro některé.


● Angličtina zdarma v mateřských školkách
Pro angličtinu ve školkách nebude nutné platit soukromou školku. Ve všech našich školkách bude možnost zdarma využívat anglický kroužek.


● Podpora sportu
Budeme se věnovat důkladné údržbě stávajících sportovních zařízení a grantově podporovat sportovní kroužky i kluby. Zábavnou edukační formou znovu zatraktivníme sport dětem. Sport je prevence civilizačním hrozbám a cesta k bezpečnému dospívání našich dětí. 

Nelze si nevšimnout, že doprava a problémy s parkováním v Praze 4 rok od roku nabírají na objemu. Řešení nejsou jednoduchá. Vzhledem k nutné spolupráci radnice městské části s Magistrátem hl. m. Prahy, Technickou správou komunikací i Středočeským krajem, se jedná o věc komplexní, složitou a zdlouhavou. Na území Prahy 4 se nachází hned několik komunikací a silnic celopražského a celorepublikového významu, jako jsou např. Jižní spojka, Magistrála či Barrandovský most. 

doprava_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:

● lepší  průjezdnost městské části bez dopravních zácp


● výstavbu parkovacích kapacit v okolí plánované trasy metra D


● výstavbu P+R parkovišť a parkovacích domů


● efektivnější využití modrých zón 
Vyhodnocení jejich používání s úpravou zónování.


● bezpečnou a klidnou dopravu u základních a mateřských škol na Praze 4


● vyřešení problémů s  koloběžkami, koly a jejich parkováním


● zavedení dopravy pro handicapované a důchodce (Senior TAXI)

Kulturu tvoří lidé a kulturu musíme tvořit pro lidi. Společenský život je základem spokojeného života v naší městské části.

kultura_Kreslicí plátno 1.png

Chceme a prosadíme:


● obnovíme tančírny s Prahou 4


● otevřeme kulturní centrum SIGMA


● zřídíme letní divadelní scénu na koupališti Lhotka


● oživíme kulturu v Kulturním centru Novodvorská


● budeme pořádat plesy s Prahou 4


● grantovým financováním budeme podporovat organizátory lokálních komunitních událostí

 
 

© 2022 by Starostové a nezávislí Praha 4